Prevádzkové prostredie

1. Internetový prehliadač

<V prípade prístupu z počítača>

Na prístup na internetovú stránku vám odporúčame použiť Internet Explorer alebo najnovšiu verziu iného moderného prehliadača (napr. Google Chrome, Firefox, Safari alebo Edge, ktorý je vyrobený v súlade s internetovými štandardmi). V prípade použitia iného ako vyššie uvedeného odporúčaného internetového prehliadača nemusia byť niektoré časti internetových stránok funkčné alebo sa môžu zobrazovať nesprávne. Ak je to možné, prevádzkové prostredie je potrebné aktualizovať na najnovšiu verziu

<V prípade prístupu z inteligentného telefónu>

Ak na prístup na internetovú stránku používate zariadenie so systémom iOS, odporúčame vám používať prehliadač Safari so systémom iOS 7 alebo jeho novšou verziou. Ak na prístup na internetovú stránku používate zariadenie so systémom Android, odporúčame vám používať prehliadač Google Chrome*1 so systémom Android 4.2 alebo jeho novšou verziou. V prípade použitia iného ako vyššie uvedeného odporúčaného internetového prehliadača*2 nemusia byť niektoré časti internetových stránok funkčné alebo sa môžu zobrazovať nesprávne.
* 1 V závislosti od modelu zariadenia nemusí byť nainštalovaný. Jeho inštaláciu vykonajte cez Google Play. Detailné informácie o používaní Google Play a inštalácii softvéru sa nachádzajú v návode na obsluhu príslušného zariadenia.
* 2 Staršie verzie prehliadača, iné aplikácie na prehliadanie, počítače PC, tablety PC, vybrané telefóny atď.
* Aj napriek používaniu odporúčaného prevádzkového prostredia nemusia byť niektoré časti internetových stránok štandardne funkčné alebo sa môžu zobrazovať nesprávne v závislosti od kombinácie operačného systému a prehliadača alebo bezpečnostného softvéru, siete, prehliadača alebo iných nastavení súvisiacich s používateľským prostredím.

2. JavaScript

Na internetovej stránke sa používa JavaScript 1.x. V prípade deaktivácie funkcií JavaScript v internetovom prehliadači nemusia niektoré časti internetových stránok fungovať alebo sa môžu zobrazovať nesprávne. JavaScript aktivujte v nastaveniach internetového prehliadača.

3. Doplnky „plug-ins“

Na internetovej stránke sa používa obsah, ktorý si vyžaduje použitie doplnkov „plug-ins“. Doplnky „plug-ins“ si preberte a nainštalujte podľa potreby.

Vyhlásenie o zhode

Obsah internetovej stránky/informácie

Informácie obsiahnuté na internetovej stránke sú určené na použitie v dostupných krajinách. Upozorňujeme vás, že obsah internetovej stránky sa môže kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Zavrieť