Predtým, ako začnete

【Prípravné činnosti】
 • Počítač s pripojením na internet
  • Kompatibilné verzie operačného systému Windows a internetového prehliadača sú uvedené nižšie.
   • Microsoft® Windows® 7/8.1/10
   • Microsoft Internet Explorer (od verzie 11.0)
   • Mozilla Firefox (najnovšia verzia k dátumu vydania)
   • Google Chrome (najnovšia verzia k dátumu vydania)
  • Kompatibilné verzie operačného systému Macintosh a internetového prehliadača sú uvedené nižšie.
   • Mac OS X (od verzie 10.9.2)
   • Safari (od verzie 5.x)
   • Mozilla Firefox (najnovšia verzia k dátumu vydania)
   • Google Chrome (najnovšia verzia k dátumu vydania)
  • Minimálne 20 GB dostupného miesta na pevnom disku.
 • Komerčne dostupné úložisko USB
  • Použite úložisko USB s minimálnou kapacitou 32 GB (naformátované v súborovom systéme FAT32 alebo exFAT).
  • Do úložiska USB neukladajte iné údaje ako údaje potrebné na výkon aktualizácií.
 • Výstraha:
  • Počas aktualizácie palubnej jednotky je potrebné odpojiť/pripojiť úložisko USB a zapaľovanie ponechať v režime „ON“. Vozidlo zaparkujte na bezpečnom mieste pre výkon prác.
  • Úložisko USB počas aktualizácie neodpájajte od palubnej jednotky, pretože by mohlo dôjsť k poruche.
  • Funkčnosť úložiska USB nie je garantovaná.

Prehľad postupov k službám (aktualizácia máp, aktualizácia softvéru)

Aktualizácia služieb sa vykonáva pomocou nasledujúcich 4 krokov.


 1. Vložte úložisko USB do zásuvky USB na palubnej jednotke a načítajte informačný súbor palubnej jednotky.
Krok1

 1. Úložisko USB s informačným súborom palubnej jednotky vložte do počítača, otvorte internetovú stránku a odošlite informačný súbor palubnej jednotky.
Krok2

 1. Na internetovej stránke si zvoľte príslušnú službu a preberte údaje s aktualizáciou a aktualizačný kľúč.
Krok3

 1. Úložisko USB, na ktorom sa nachádzajú údaje s aktualizáciou, vložte do zásuvky USB na palubnej jednotke a vykonajte aktualizáciu palubnej jednotky.
Krok4