Kompatibilita zariadení

Skontrolujte si prevádzkové parametre týkajúce sa kompatibility zariadení, ktoré je možné používať s palubnou jednotkou.
  • Európa
  • Oceánia
  • Mexiko
Dátum aktualizácie Mobilný telefón iPod
iPhone Iné
2023-09
PDF(223.6KB)
PDF(422.1KB)
PDF(200.3KB)
Dátum aktualizácie Mobilný telefón iPod
iPhone Iné
2023-09
PDF(224.9KB)
PDF(452.9KB)
PDF(201.5KB)
Dátum aktualizácie Mobilný telefón iPod
iPhone Iné
2023-09
PDF(272.4KB)
PDF(426.7KB)
PDF(200.3KB)
Funkčnosť mobilných telefónov uvedených na zozname bola verifikovaná v predpísaných podmienkach v čase uvedenia príslušných mobilných telefónov na trh. Keďže technické špecifikácie niektorých mobilných telefónov sa môžu zmeniť po verifikácii ich funkčnosti, rovnako sa môžu zmeniť aj informácie uvedené v tejto tabuľke.
Upozorňujeme vás, že takéto zmeny môžu viesť k znefunkčneniu komunikácie s mobilným telefónom alebo zablokovaniu niektorých funkcií.

Tieto výsledky sa vzťahujú len na funkčnosť ovládania a nepredstavujú záruku nadviazania spojenia pomocou mobilného telefónu alebo dostupnosti všetkých jeho funkcií.

Verifikácia spojenia sa vykonala len na niektorých pripojených zariadeniach a neznamená, že iné zariadenia, ktoré nie sú uvedené na zozname, nebudú funkčné.